Telefonszámunk: 1-472-0679

Hozzászólás: excel makró munkakezdés

Kezdőlap Fórumok Excel programozás excel makró munkakezdés Hozzászólás: excel makró munkakezdés

#2417
Imre
Felhasználó

  Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  Dim kezdes As String
  Dim vege As String
  Dim perce As Integer
  kezdes = Cells(Target.Row, 3).Value
  vege = Cells(Target.Row, 4).Value

  If Target.Column = 4 Then

  perce = CInt(Minute(CDate(vege)))
  Select Case perce
  Case 0, 30
  Cells(Target.Row, 5).Value = ((vege – kezdes) * 24)
  Case 1 To 59
  Cells(Target.Row, 5).Value = WorksheetFunction.RoundUp((vege – kezdes) * 24 / 0.5, 0) * 0.5
  End Select
  End If

  End Sub

  Private Sub Workbook_NewSheet(ByVal Sh As Object)
  Dim nev%
  Dim hveg
  Dim ev, ho, nap As Integer
  If Sh.Name Like „Mu*” Then
  nev% = InputBox(„Kérem az aktuális hónapot számmal”, „Hónap”)
  honev = honap(nev%)
  If Sh.Name <> „” Then
  Sh.Name = honev
  End If
  End If
  ‘hveg = InputBox(„Kérem az aktuális dátumot elsejétől ‘pl igy 2013.06.01′”, „Hónaputolsó”)
  nap = 1
  hveg = DateSerial(2015, 12, 1)

  utolso = hovege(hveg)
  ‘ev = Year(Date)
  ‘ho = Month(Date)
  Range(„A1”) = „Dátum”
  Range(„B1”) = „Napok”
  Range(„C1”) = „Kezdés”
  Range(„D1”) = „Vége”
  Range(„E1”) = „Ledolgozott Idő”
  With Range(„A1:E1”) ‘ A fejléc cellái
  .HorizontalAlignment = xlCenter
  .VerticalAlignment = xlCenter
  .WrapText = True
  .Font.Name = „Calibri”
  .Font.Size = 16
  .Font.Bold = True
  .Columns.AutoFit
  .Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlDouble
  End With
  Range(„A2:E” & utolso + 1).Select
  With Selection
  .Font.Size = 16
  .Font.Name = „Calibri”
  .Font.Bold = True
  End With
  Range(„B2:B” & utolso + 1).Select
  With Selection
  .Font.Size = 16
  .Font.Name = „Calibri”
  .Font.Bold = True
  .Columns.AutoFit
  End With
  Range(„A2:B” & utolso + 1).HorizontalAlignment = xlCenter

  Columns(„A:A”).ColumnWidth = 15
  Columns(„B:B”).ColumnWidth = 14
  Columns(„C:C”).ColumnWidth = 12
  Columns(„D:D”).ColumnWidth = 11
  Columns(„E:E”).ColumnWidth = 15
  Range(„A1:E1”).Interior.ColorIndex = 15
  Range(„A2:A” & utolso + 1).Interior.ColorIndex = 43
  Range(„B2:B” & utolso + 1).Interior.ColorIndex = 6
  Range(„C2:C” & utolso + 1).Interior.ColorIndex = 40
  Range(„D2:D” & utolso + 1).Interior.ColorIndex = 32
  Range(„E2:E” & utolso + 1).Interior.ColorIndex = 7
  Range(„A2:A” & utolso + 1).Font.ColorIndex = 49
  Range(„B2:B” & utolso + 1).Font.ColorIndex = 53
  Range(„C2:C” & utolso + 1).Font.ColorIndex = 14
  Range(„D2:D” & utolso + 1).Font.ColorIndex = 3
  Range(„E2:E” & utolso + 1).Font.ColorIndex = 49 ’18
  With Selection.Font
  .Size = 15
  .Name = „Calibri”
  .Bold = True
  End With
  With Range(„A2”) ‘ Az aktuális dátum 1-30 vagy 31.-e között
  .FormulaR1C1 = CVDate(hveg)
  .AutoFill Destination:=Range(„A2:A” & utolso + 1), Type:=xlFillDefault
  .Columns.AutoFit
  End With
  With Range(„B2”) ‘ Az aktuális dátum napjai
  .FormulaR1C1 = „=TEXT(RC[-1],””nnnn””)”
  .AutoFill Destination:=Range(„B2:B” & utolso + 1)
  .ColumnWidth = 15

  End With

  End Sub

  Public Function honap(hnev As Integer)
  Dim N
  N = MonthName(hnev, False)
  honap = N
  End Function

  Public Function hovege(hdatum As Date)
  Dim NN
  NN = WorksheetFunction.EoMonth(hdatum, 0)
  hovege = Day(NN)
  End Function