Telefonszámunk: 1-472-0679

Hozzászólás: Cella lekérdezés adott időszakra, eredmény összehasonlítása más értékkel

Kezdőlap Fórumok Excel témák Cella lekérdezés adott időszakra, eredmény összehasonlítása más értékkel Hozzászólás: Cella lekérdezés adott időszakra, eredmény összehasonlítása más értékkel

#3414
rick
Felhasználó
  Sub test()
   
  Dim MyRnd1 As Double
   
  MyRnd1 = Int((999 - 1 + 1) * Rnd + 1)
  MsgBox MyRnd1
  MsgBox Replace(TimeValue(Now), ":", "")
   
  End Sub
   
  Sub Main()
   
  'last update 2017.feb.28 - gege - initial version
   
  ' cső Norbi!
  ' a makrót többféleképpen is lehet futtatni, pl. altf + F8 --> kiválasztod a "main" nevűt --> run. Vagy beleteszed a kurzort ide a makró szövegébe és F5-öt nyomsz, vagy a play gombot.
  ' Javaslom, hogy az adatot amin futtatni akarod a makrót, másold egy új, külön xls-be (vagy másold ebbe az adatot, az is jó)
  ' a fájl kiterjesztésének xlsm-nek kell hogy legyen, ha makrót akarsz belerakni (vagy xls, de az csak 256 oszlopos, az nem lesz neked elég; szóval save as xlsm)
  ' első munkalapra menjen a shift plan
  ' másodikra a requestek
  ' a makró kidob egy új munkalapot a harmadik helyre, a lap nevének a vége egy generált érték (hogy ne egyezzen a neve esetleg korábbi futtatások kimenetével)
  ' nyugodtan nézd át a makrót, írogass át benne amit akarsz
  ' mindenképp az A1 cellában kezdődjön az adat (fejléc az első sor, aztán adat a másodiktól)
  ' a munkalapokon ne legyen más csak az adat és ne legyenek üres sorok, cellák ha lehet (legalábbis az első oszlopban semmiképp)
  'jelenleg ha hétvégét is belevéve kért valaki szabadságot vagy táppénzt, azt nem egyezőnek veszi a makró, de odaíratom vele a kimenethez hogy az adott nap hétvége
  ' figyelem: a makró csak azt nézi, hogy az adott requestben kért dolgok benn vannak-e shift planben. Azt nem nézi, hogy van-e shift planben pl. betegség vagy vacation amire nem volt request!
  '      ha azt is meg kéne nézni, azt majd megcsinálom, de egyelőre nem fog az agyam. valszeg azt más logikával kéne leprogramozni :D (most eszembe jutott hogy lehetne, leírom ide ha kell:
  '          egy tömbben eltárolni az összes request dátumát és a nevet akihez tartozik,
  '          majd a végén átnézni hogy van-e olyan név/dátum páros a shift planben ami sick vagy vacation, de nem volt rá request
  ' kérlek teszteld és ha van benne hiba, vagy más funkciót szeretnél belerakni akkor szólj. Holnap HO-ban vagyok, tudok majd vele foglalkozni kicsit.
   
  Dim MyWb As Workbook
  Dim MainWs As Worksheet 'shift plan
  Dim ReqWs As Worksheet 'requests
  Dim OutWs As Worksheet 'output goes here
  Dim MyRnd As Double
  Dim MyCell As Range 'variable for looping
  Dim MyCell_2 As Range 'another variable for looping
  Dim MyRow As Long
  Dim MyCol As Long
   
  'variables for shiftplan
  Dim sTopLeft As Range 'first name's position on the top left of the shift plan (for defining the position of the requests table)
  Dim sLr As Long 'last row with data
  Dim sLc As Long 'last column with data
  Dim sMainRange As Range 'all the data in the shiftplan
  Dim sType As String
  'variables for requests
  Dim rTopLeft As Range 'first request's left cell (for defining the position of the requests table)
  Dim rRange As Range 'all requests
  Dim rName As String
  Dim rTypeLong As String
  Dim rType As String
  Dim rDateStart As Long
  Dim rDateEnd As Long
  Dim rDateArray() As Long
  Dim rLr As Long 'last row with data
  Dim i As Long
  Dim j As Long
   
  Set MyWb = ThisWorkbook
  Set MainWs = MyWb.Sheets(1) 'can be defined with name as well, for example Set MainWs = MyWb.Sheets("Shitftplan")
  Set ReqWs = MyWb.Sheets(2) 'can be defined with name as well, for example Set ReqWs = MyWb.Sheets("Requests")
  Set OutWs = MyWb.Sheets.Add(, ReqWs)
  'MyRnd = Int((998 - 1 + 1) * Rnd + 1)
  OutWs.Name = "Results_" & Replace(TimeValue(Now), ":", "")
   
  'CURRENTLY THIS ONLY WORKS IF TOP LEFT IS A1, sorry...
  Set sTopLeft = MainWs.Range("A1")
  Set rTopLeft = ReqWs.Range("A1")
   
  rLr = ReqWs.Cells(ReqWs.Rows.Count, rTopLeft.Column).End(xlUp).Row
  sLr = MainWs.Cells(MainWs.Rows.Count, sTopLeft.Column).End(xlUp).Row
  sLc = MainWs.Cells(sTopLeft.Row, MainWs.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
  Set sMainRange = MainWs.Range(sTopLeft, MainWs.Cells(sLr, sLc))
  OutWs.Range("A1:F1").Value = Array("name", "date", "shitfplan_value", "request_value", "is_weekend", "comment")
   
  'HORRIBLE HACK
  Call Replace_dates(MainWs.Range(MainWs.Range("B1"), MainWs.Cells(1, sLc)))
   
  'loop through requests and put values into variables
  For Each MyCell In ReqWs.Range(rTopLeft.Offset(1, 0), ReqWs.Cells(rLr, rTopLeft.Column))
    rName = MyCell.Value
    rTypeLong = MyCell.Offset(0, 1).Value
      Select Case rTypeLong
  '      Case "Morning": rType = "A"
  '      Case "Afternoon": rType = "B"
  '      Case "Night": rType = "C"
  '      Case "Office": rType = "D"  ''' commented out because only sick / vacation requests are possible
        Case "Sick": rType = "X"
        Case "sick": rType = "X"
        Case "Holiday": rType = "V"
        Case "holiday": rType = "V"
        Case "Vacation": rType = "V"
        Case "vacation": rType = "V"
        Case Else: rType = "undefined"
      End Select
    rDateStart = CLng(DateValue(MyCell.Offset(0, 2).Value))
    rDateEnd = CLng(DateValue(MyCell.Offset(0, 3).Value))
    rDateArray = fillDates(rDateStart, rDateEnd)
    
    'let's find the name row from the request in the shiftplan
    MyRow = Application.WorksheetFunction.Match(rName, sMainRange.Columns(1), 0)
    'check each date and output if there is discrepancy
    For i = LBound(rDateArray) To UBound(rDateArray)
      MyCol = Application.WorksheetFunction.Match(rDateArray(i), sMainRange.Rows(1), 0)
      sType = MainWs.Cells(MyRow, MyCol).Value
      If sType <> rType Then
        With OutWs.Cells(j + 2, 1)
          .Value = rName
          .Offset(0, 1).Value = rDateArray(i)
          .Offset(0, 1).NumberFormat = "yyyy-mm-dd"
          .Offset(0, 2).Value = sType
          .Offset(0, 3).Value = rType
          If Application.Weekday(rDateArray(i), 2) >= 6 Then .Offset(0, 4).Value = "WEEKEND"
          .Offset(0, 5).Value = "Request was from " & CDate(rDateStart) & " to " & CDate(rDateEnd)
        End With
        j = j + 1
      End If
    Next i
  Next
   
  'some formatting, add more if you want
  OutWs.Columns.AutoFit
   
   
   
  'terv: ciklus menjen végig a requesteken
  '    ciklus menjen végig a dátum intervallumokon, tegye be egy tömbbe (név, requesttype, dátumok)
  '    kimenet is kerüljön be egy tömbbe
  '    kimenetet tegye ki egy külön munkanapra (név, dátum, requesttype shitfplanről, ezzel nem egyező request érték)
  End Sub
   
  Sub Replace_dates(dRange As Range)
  'horrible hack to make my match function work
  'replace all dates in row 1 to integer numbers
  Dim Rng As Range
   
  For Each Rng In dRange
    Rng.Value = CLng(DateValue(Rng.Value))
  Next
   
  End Sub
   
  Function fillDates(ByVal StartDate As Long, ByVal EndDate As Long) As Variant
  'partially taken from http://stackoverflow.com/questions/29102506/get-all-dates-between-2-dates-in-vba
   
    Dim varDates()   As Long
    Dim lngDateCounter As Long
   
    ReDim varDates(0 To EndDate - StartDate)
   
    For lngDateCounter = LBound(varDates) To UBound(varDates)
      varDates(lngDateCounter) = StartDate
      StartDate = StartDate + 1
    Next lngDateCounter
   
    fillDates = varDates
   
  ClearMemory:
    If IsArray(varDates) Then Erase varDates
    lngDateCounter = Empty
   
  End Function