Telefonszámunk: 1-472-0679

PIVOT

Az összes PIVOT tábla frissítése a munkafüzetben

Ha egy munkafüzetben több kimutatást, azaz PIVOT táblát hozunk létre, akkor az adatok változásakor azokat kézzel kellene egyenként frissíteni. Ez hibalehetőséget teremt, és időt vesz el. Az alábbi VBA eljárással a munkafüzet összes kimutatását egyszerre frissíthetjük. A kódot nem is kell az adott munkafüzetbe tenni, mivel az ActiveWorkbook névvel dolgozik, akár a PERSONAL, vagy egyéb makrófüzetbe is tehető.

A kód végiglépked a PivotCaches gyűjteményen, és mindegyiket frissíti.


[vb]
Sub Refresh_all_Pivot()

Dim pt As PivotCache

For Each pt In ActiveWorkbook.PivotCaches
pt.Refresh
Next pt

End Sub

[/vb]

Tovább...