Telefonszámunk: 1-472-0679

Windows Környezet

A Windows felhasználó nevének lekérdezése

Ha szükségünk lenne arra a névre, amivel az aktuális felhasználó belépett a Windows-ba, akkor azt lekérdezhetjük a Windows környezeti változóiból. Ez a név nem feltétlenül egyezik meg az Excel-ben beállított felhasználónévvel.

[vb]

Sub winuser()

Dim user as string

user= Environ ("username")

msgbox user

End sub

[/vb]

Az összes környezeti változó listázása az ‘A’ oszlopba

[vb]

Sub environ_variables()

Dim i As Integer

Dim env_string As String

‘Kis takarítás, ha előzőleg már használták és elmentettés

Range("A:A").ClearContents

Cells(1, 1).Select

‘Az elsőtől kezdve az összes környezeti változó listázása az A oszlopba

i = 1

Do

env_string = Environ(i)

ActiveCell = env_string

ActiveCell.Offset(1, 0).Select

i = i + 1

Loop Until env_string = ""

End Sub

[/vb]

Eredmény

Látszik, hogy a listában változónév = érték formában kapjuk az adatokat. Egy konkrét változót a fenti „usermame” példához hasonlóan az Environ („valtozónév”) paranccsal kérdezhetünk le. A környezeti változók nevei nem érzékenyek a kis/nagy betűkre.

Tovább...